Liên Hệ

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua những kênh thông tin sau.

Website

saintpatsschool.org

Địa chỉ

30 Đ. Số 20, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại

028 3465 3601

Email

Saintpatsschool@gmail.com